GDPR

Pro Vaši co nejpřesnější identifikaci prosím uvádějte údaje, které jste používali při naší společné komunikaci, ve smluvních vztazích a podobně. Jako přílohu prosím připojte dokument, který jsme Vám již dříve poslali a který nám pomůže s Vaší identifikací, např. sken faktury. Pokud nám Vámi uvedené informace neumožní ověřit, že opravdu jednáme se subjektem údajů, jehož údaje zpracováváme, jsme oprávněni od Vás vyžadovat další doplňující údaje. Při nedostatku informací potřebných k ověření vaší totožnosti, nemůže být Vaše žádost řádně vyřízena. Prosím berte na vědomí, že za opakované nebo zjevně neodůvodněné žádosti, můžeme požadovat úhradu administrativních nákladů, případně máme právo odmítnout konat. Jakákoliv komunikace po obdržení Vámi zaslaného formuláře bude probíhat elektronicky. Odpovědi na Vaše žádosti očekávejte v zákonem stanovených lhůtách v e-mailových schránkách, jejichž adresy jste uvedli ve formuláři.